!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Irsta Kyrkby

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet – något att ta på allvar
Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser.
Till exempel hade många av dem som omkommer i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden.
Denna broschyr riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet. Den beskriver också de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i sådana byggnader.
Broschyren är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten och ger förslag på hur fastighetsägare kan arbeta med brandskyddet.
I broschyren finns också ett blad med information om brandskydd till de boende i huset. Bladet kan kopieras och delas ut till hyresgästerna.

Dokument

2018-08-29 Brandsäkerhet flerbostad (1).pdf 2018-08-30

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion